zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Konkurs na logo projektu Erasmus+

etap szkolny

Nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pod hasłem:

Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Pierwszym zadaniem, do którego serdecznie zapraszamy naszych uczniów jest zaprojektowanie logo projektu.

Wskazówka:

Logo powinno nawiązywać do 4 państw partnerskich - Polska, Turcja, Włochy, Cypr oraz do nauczania / uczenia się przyjaznego mózgowi. Można również uwzględnić nazwę programu Erasmus+ oraz flagę Unii Europejskiej.

Cele konkursu:

- Rozwój umiejętności informatycznych wśród dzieci i młodzieży.
- Rozwijanie kreatywności i zainteresowań wśród uczniów.
- Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
- Zainteresowanie społeczności szkolnej rozpoczynającym się projektem Erasmus+.
- Wyłonienie najlepszych prac uczniów do II etapu konkursu.

Uwaga!

Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i wykonanymi samodzielnie przez autora, bez użycia clipartów, obrazków czy innych gotowych elementów.
Prace powinny być wykonane w dowolnym graficznym programie komputerowym np. Paint lub Gimp.
Powinny być zapisane jako plik graficzny z rozszerzeniem: bmp, jpg, png
Każda praca po wykonaniu powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej do organizatorów.
W wiadomości należy podać: imię i nazwisko oraz klasę autora.

Termin przesyłania prac:

15.10.2020 - erasmus.plus@psp4.radom.pl

Podczas oceny prac organizatorzy wezmą pod uwagę zgodność z tematem projektu Erasmus+, samodzielność wykonania oraz kreatywność, oryginalność i estetykę pracy.

Ogłoszenie wyników I etapu (szkolnego) - 20 października 2020r.

Jury etapu szkolnego przyzna nagrody w postaci dyplomów, upominków i punktów dodatnich z zachowania.

Zwycięskie logo etapu szkolnego zostanie zakwalifikowane do etapu międzynarodowego, w którym w drodze głosowania zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

Zwycięzkie logo etapu międzynarodowego zostanie oficjalnym logo projektu i będzie towarzyszyło wszystkim naszym działaniom.

Wyniki etapu szkolnego

I miejsce

Oskar Madej 7c

II miejsce

Aleksander Bąk 7c

III miejsce

Julia Piwowarczyk 7a

wyróżnienia

Julia Kobiałka 7c

Zuzanna Lindebna 7a

pozostałe prace uczniów

Maja Socha 7c

Adam Jastrząb 7c

Adrian Kaim 7a

Aleks Perzyński 7c

Filip Kowalik 6a

Jakub Jastrząb 7c

Jan Wnukowski 7d

Mateusz Radomski

Jan Piasek 7b

Piotr Matyga 8f