zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

KONKURS SZKOLNY

Dlaczego obecność hipokampu jest niezbędna w szkole?

W ramach realizacji zadań w międzynarodowym projekcie edukacyjnym - "Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi" w programie Erasmus+ odbył się szkolny konkurs dla uczniów klas 6 - 8 pod hasłem: 
Dlaczego obecność hipokampu jest niezbędna w szkole?

Celem konkursu było promowanie nauczania przyjaznego mózgowi oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Technika wykonania prac była dowolna. Prace mogły być wykonane ręcznie w formie plakatu, artykułu lub na komputerze w formie prezentacji lub pracy graficznej. 

Prace konkursowe zostały oceniane przez komisję konkursową, która brała pod uwagę samodzielność wykonania, zgodność pracy z tematem, pomysłowość oraz walory estetyczne. Pomimo trudnego zagadnienia nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem.

Z pośród otrzymanych prac zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce Miłosz Mocchi klasa 8b  link do pracy

II miejsce Maja Zarębska klasa 7f   link do pracy

III miejsce Adrianna Rybińska klasa 7f  link do pracy

Laureatom i wszystkim uczestnikom gratulujemy!

<<