zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Nasz udział w Pikniku Europejskim
w ramach Erasmus Days 2021

W dniu 11 pażdziernika 2021 r. uczniowie z klas 7 i 8 naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w Pikniku Europejskim organizowanym przez PSP14 Integracyjną im. Jana Pawła II w Radomiu w ramach Erasmus Days 2021.

Celem spotkania była prezentacja projektów realizowanych w radomskich szkołach. W spotkaniu wzięły udział następujące szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, Zespół szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Radomiu,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 w Radomiu.

Każda ze szkół przygotowała swoje stoisko prezentujące działania podejmowane w ramach realizacji projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej i promujące współpracę międzynarodową szkół partnerskich.

Uczniowie klas 4-8 PSP 14 Integracyjnej przygotowali stoiska prezentujące poszczególne kraje Unii Europejskiej, ich barwy narodowe, ciekawostki związane z ich kulturą i tradycjami, a także przygotowali tradycyjne potrawy kuchni narodowych.

Nasi uczniowie promowali działania projektowe, które są realizowane w naszej szkole w ramach projektu Erasmus+ oraz PO WER.
Opowiadali o tematach projektów, zadaniach, które w ramach nich wykonują oraz planach związanych z dalszymi działaniami. Prezentowali także krótki film ilustrujący pracę uczniów i nauczycieli PSP4 w ramach projektów europejskich oraz rozdawali zakładki promujące nasz projekt Erasmus + „Brainfriendly teaching and learning". Nasze stoisko dodatkowo uatrakcyjniły pamiątki przywiezione przez nas z mobilności w krajach partnerskich podczas wcześniej realizowanych projektów i drobne słodkie upominki.

Podczas obserwacji stoisk przygotowanych przez innych uczestników na Pikniku oraz odwiedzających go gości doszliśmy do wniosku, że następnym razem wzbogacimy nasze stoisko o zdjęcia
prezentujące nasze działania – w przypadku prezentowanego przez uczniów filmu słoneczna pogoda utrudniała czasem jego oglądanie. Zauważyliśmy też, że warto przygotować zadania w formie quizu
dla osób odwiedzających nasze stoisko, w którym będą ono mogli sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, otrzymać drobną nagrodę, a my zaprezentować metody, które stosujemy w ramach działań projektowych.

Całe wydarzenie oceniliśmy wspólnie z uczniami za bardzo udane i ciekawe doświadczenie. Przyczyniło się ono nie tylko do promocji naszych działań, ale też było okazją do zaobserwowania jak działają inni uczestnicy projektów – najciekawsze rozwiązania i pomysły z pewnością wprowadzimy do naszych aktywności.

<<