zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Międzynarodowy konkurs

W ramach projektu Erasmus+ został ogłoszony konkurs na film o przygotowaniu ulubionej potrawy wielu uczniów i nie tylko. Ulubione, najlepsze naleśniki mają być bohaterem filmów nagranych przez uczniów ze szkół partnerskich. Będzie to nie lada wyzwanie, które z pewnością pobudzi kreatywność wielu uczniów i zachęci do wykonania potrawy w domu.

MOJE ULUBIONE NALEŚNIKI

Celem konkursu jest:
Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności językowych oraz informatycznych.
Stwarzanie uczniom z różnych krajów możliwości przełamania bariery językowej i rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.
Wyłonienie prac, które najtrafniej i najciekawiej zaprezentują wykonanie potrawy.

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów z krajów partnerskich projektu eTwinning

„Let me show you how to prepare my favourite dish”.


Konkurs polega na nagraniu max 10 minutowego filmu w języku angielskim przedstawiającego proces wykonania ulubionych naleśników. Należy uwzględnić produkty, z których wykonana będzie potrawa, sposób wykonania i efekt końcowy.

Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, mogą być wykonane w dowolnym programie komputerowym.

O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecyduje międzynarodowe jury powołane przez koordynatora projektu eTwinning.

Jury pod uwagę weźmie:
zgodność pracy z tematem konkursu;
wykonanie pod względem językowym i technicznym;
oryginalność.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15 marca 2022 roku.

Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Organizator przyzna nagrodę niespodziankę dla zwycięzcy konkursu.

Zapraszamy do udziału

Regulamin konkursu

<<