zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Gry i quizy

Uczniowie robią gry i quizy dla siebie nawzajem aby lepiej się uczyć. Stosują już zasad nauczania przyjaznego mózgowi, bo wiedzą, że jeśli sami przygotowują materiały dla innych lepiej selekcjonują
i przyswajają wiedzę oraz, że najlepiej uczyć się od rówieśników.

https://learningapps.org/display?v=peqq1wstt21

https://learningapps.org/display?v=pgh0nu57j21

https://www.canva.com/design/DAEXIodhLx0/fikq0MEcXlK0DtbAEBXbMg/view?utm_content=DAEXIodhLx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#7

https://wordwall.net/pl/resource/13416556/in-the-street

https://learningapps.org/display?v=prt0e1pja21

https://learningapps.org/display?v=pntosw3d521

https://wordwall.net/pl/resource/13032610/angielski/clothes

https://padlet.com/esemin_isik/pbyhn6t94nxeypx0

https://www.facebook.com/psp4radom/posts/2814566245470371

<<