zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Szkolenie online dla nauczycieli
 na temat metody odwróconej klasy

W dniu 21 listopada 2021 roku Pani Monika Podsiadło - koordynator projektu Erasmus+ "Brain – friendly teaching and learning" przeprowadziła szkolenie online dla nauczycieli z PSP 4 na temat metody odwróconej klasy. Zachęciła nauczycieli do pracy metodą, która jest skuteczna dla uczniów, zgodna z nauczaniem przyjaznym mózgowi a także z celami projektu Erasmus+, który jest realizowany w placówce. Dzięki temu kilku nauczycieli zadeklarowało, że opracuje scenariusz swojej lekcji i wdroży metodę do swojej pracy. Szkolny zespół projektowy się w ten sposób powiększy, nauczyciele wprowadzą nowo poznaną metodę na lekcje i bedą dziłać na rzecz rozwoju, lepszej i skuteczniejszej edukacji swoich uczniów.

 

<<