zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Nasza szkoła przystąpiła do wspólnoty Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. Jest to projekt, którego celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Działania rozpoczynamy od września 2021.

<<