HISTORIA

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radomiu, mimo że jest to placówka młoda,  jest już  bogata w wydarzenia. I choć nie da się jej jeszcze zamknąć w grubej księdze, bo karty jej dziejów wciąż się piszą i dopiero powstają, to wiele jest wśród nich faktów godnych odnotowania, faktów, które już dziś stanowią o jej charakterze i snują historię.

 

 Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 powołano do istnienia 1 marca  1997 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Radomiu. Obiekt zaprojektował architekt inżynier Tadeusz Rodak i już w 1996 roku rozpoczęto budowę szkoły. Prace budowlane prowadziła firma Intersol, która wywiązała się z nich w rekordowo krótkim czasie - 
12 miesięcy. Dzięki temu już 1 września 1997 roku uczniowie po raz pierwszy przekroczyli próg swojej nowej szkoły i usłyszeli rozbrzmiewający dzwonek inaugurujący rok 1997/1998.

 

Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Krzysztof Sońta, który funkcję tę sprawował do 1999 roku. 

 

Od lutego 1999 roku do września 2008 roku placówką kierowała mgr Anna Ostrowska, która dbała, by szkoła realizowała program nowoczesnej jednostki oświatowej. 

Od września 2008 roku do stycznia 2009 roku p.o. dyrektora placówki była mgr Małgorzata Machnio.

W II semestrze roku szkolnego 2008/2009 funkcję p.o. dyrektora PSP nr 4 pełniła mgr Anna Sadowska- Seta. 

Od września 2009 roku placówką kierowała mgr Aurelia Michałowska.

Obecnie dyrektorem placówki jest mgr Łukasz Zawistowski.

 

 Szkoła, jedna z młodszych w regionie radomskim, jest nowoczesna zarówno pod względem architektonicznym, jak i użytkowym. Jej całkowita powierzchnia wynosi 4.564m2. Zbudowana na planie prostokąta, jest rozległa i przestronna. Obiekt składa się z 4 połączonych ze sobą budynków, 
z których każdy stanowi odrębne skrzydło:

  •  jednopiętrowy budynek główny będący centralną i najważniejszą częścią szkoły,

  • po jednym skrzydle bocznym usytuowanym z obu stron części głównej; tu mieszczą się sale lekcyjne klas 0-3 oraz stołówka szkolna

  • sale gimnastyczne

 Z boku oraz z tylu budynku znajdują się pełnowymiarowe boiska, bieżnia tartanowa oraz miejsce zabaw dla maluchów. Dużym atutem placówki jest winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Placówka jest dobrze wyposażona - zarówno w pomoce dydaktyczne, jak i sprzęt sportowy, posiada dwie pracownie internetowe, salkę do gimnastyki korekcyjnej, sprzęt audiowizualny.

 

Szkoła jest ładnie położona, wśród drzew i krzewów, otaczają ją zadbane trawniki i klomby kwiatowe. Można też przysiąść na ławce, których kilka ustawiono obok budynku szkoły. Cały obiekt jest ogrodzony,  dobrze oświetlony oraz monitorowany przez całą dobę. Przed wejściem głównym wzdłuż ogrodzenia znajduje się zatoczka parkingowa, mogąca pomieścić kilkanaście samochodów. 

 

 Dnia 14 marca 2000r. historia szkoły została wzbogacona wzniosłą uroczystością - nadaniem imienia. Jako patrona wybrano królewicza, opiekuna Radomia i młodzieży - świętego Kazimierza Jagiellończyka – wzór cnót moralnych i pobożności. Idee, które wyznawał królewicz Kazimierz: chęć gruntownego wykształcenia, miłość do innych ludzi, troska o losy ojczyzny, a nade wszystko poszanowanie wartości moralnych, powinny być aktualne w życiu wychowanków, którzy kolejno opuszczają mury szkoły. To główny cel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.