MISJA 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
 

„ Szkoła nie jest przystankiem. 

Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.”

Celestyn Freinet

 

Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców, dla której ważne jest, aby tak ukierunkować młodego człowieka, by dobrze czuł się w otaczającym świecie oraz odniósł sukces. 

Zależy nam na indywidualnym i wszechstronnym rozwoju dzieci. Chcemy wyposażyć je w wiedzę, a także umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. 

Naszym wzorem osobowym jest św. Kazimierz Jagiellończyk- patron szkoły. Tak jak on wytrwale dążymy do realizacji wyznaczonych celów. Dbamy o to, aby uczeń wszedł w życie z przekonaniem o swojej wartości oraz słuszności dokonywanych wyborów, a także potrafił stawić czoła nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.

Jesteśmy nowocześni i kreatywni. Posiadamy wysokie kwalifikacje, cieszymy się autorytetem wśród społeczności szkolnej. 

W pracy kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami, podkreślając ich ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Kształcimy umiejętności interpersonalne poprzez organizację życia klasowego i szkolnego. 

Mobilizujemy uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów i wskazujemy możliwości rozwoju osobistego. 

Dbamy o rozwijanie europejskiej świadomości kulturowej nie zapominając o polskim dziedzictwie, obejmującym naszą tradycję, sztukę i obyczaje.

Mając na uwadze dobro uczniów wdrażamy autorskie programy oraz projekty. W odpowiedzi na potrzeby środowiska utworzyliśmy klasę sportową o profilu: pływanie. W klasach 4-6 realizujemy innowacje pedagogiczne z zakresu lekkiej atletyki oraz koszykówki chłopców.

 Placówka nasza jest estetyczna i zadbana. Dysponujemy szeroką bazą sportową, mamy nowoczesną pracownię wad postawy oraz place zabaw dla dzieci, a budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Umożliwiamy rozwój uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W klasach integracyjnych otaczamy ich szczególną opieką poprzez odpowiedni dobór form i metod nauczania. Nie boimy się wyzwań. Stwarzamy warunki i możliwości zdobycia wykształcenia dzieciom o bardzo zróżnicowanych zdolnościach poprzez indywidualizację procesu nauczania, a także wdrażanie efektywnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej. Aby umożliwić uczniom rozwijanie zainteresowań i wyrównanie szans edukacyjnych, przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Na bieżąco uzupełniamy bazę dydaktyczną o nowoczesne technologie informacyjne, które wykorzystujemy podczas pracy.

Zależy nam na wszechstronnym rozwoju uczniów, dlatego duży nacisk kładziemy na integrację ze społecznością lokalną. Wspólnie z instytucjami środowiskowymi organizujemy imprezy okolicznościowe oraz festyny.

Aktywnie współpracujemy także z ośrodkami kulturalnymi na terenie miasta.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych poprzez zapewnienie im optymalnych warunków do zabawy i nauki.

Uczymy planowania własnej przyszłości i ponoszenia konsekwencji za dokonane wybory. Premiujemy wśród dzieci postawy twórcze, aktywne i odpowiedzialne. Przygotowujemy do udziału w życiu kulturalnym i społecznym. 

Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno; otwieramy na świat i drugiego człowieka. 

W pracy kierujemy się  uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją oraz zasadami opartymi na szacunku i wzajemnej pomocy.