SZTANDAR

 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

Sztandar Szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów.

Sztandar został ufundowany przez Radę Rodziców i uroczyście podarowany szkole podczas uroczystości nadania imienia św. Kazimierza Jagiellończyka 14 marca 2000 roku. Poświęcił go biskup Jan Chrapek.

Na sztandarze widnieją wszystkie elementy wiążące się z naszą szkołą i jej patronem – podobizna św. Kazimierza Jagiellończyka oraz pełna nazwa szkoły. Ponadto sztandar nawiązuje do barw i symboli narodowych – na rewersie znajduje się umieszczony na czerwonym tle wizerunek orła białego.

Sztandar  jest wystawiany podczas szczególnie podniosłych uroczystości szkolnych i państwowych. Zawsze towarzyszy mu poczet sztandarowy.