zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

MOZZATE, Włochy

6-12 marca 2022 r. odbyła się wizyta nauczycieli i uczniów w szkole partnerskiej projektu PO WER - ponadnarodowa mobilność uczniów.

Niecodzienne wspomnienia nasi uczniowie przywieźli z tygodniowego pobytu w szkole partnerskiej
w Mozzate we Włoszech, którą odwiedziliśmy w ramach realizacji projektu PO WER. Braliśmy udział w zajęciach lekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych i zabawach integracyjnych. Rozmawialiśmy o naszych miastach, szkołach, kuchni, muzyce, zwyczajach, nauce przyjaznej mózgowi oraz o strategiach uczenia się. Doskonaliliśmy język angielski i poznawaliśmy podstawowe zwroty w języku włoskim. Pomimo tego, że musieliśmy się rozstać, przyjaźnie pozostaną na długo.

<<