zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Konferencja dla nauczycieli podczas wizyty w Turcji

Podczas wizyty w Turcji odbyła się konferencja dla nauczycieli języka angielskiego
w czasie której pani Monika Podsiadło - koordynator projektu ze strony polskiej wygłosiła wykład na temat edukacji przyjaznej mózgowi oraz opowiedziała o naszym projekcie, przybliżając wszystkim zebranym  jego cele i zadania. W drugiej części spotkania, odbyły się rozmowy o możliwościach współpracy międzynarodowej w projektach Erasmus+ oraz eTwinning a także był czas na odpowiedzi na pytania oraz przedstawienie przykładów dobryk praktyk z naszych wspólnych działań. Przez co zebrani zostali bardzo zachęceni do realizacji tego typu projektów.
Podczas spotkania obecny był reprezentant lokalnych władz tureckich z wydziału edukacji oraz dyrektor szkoły partnerskiej.

<<