zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


OGŁOSZENIADeklaracja dostępności

UWAGA ! WŚCIEKLIZNA
List do Dyrektorów szkół
Plakat
Komunikat


Szanowni Rodzice,
karty zapisu  dzieci do świetlicy szkolnej będą przyjmowane
 od 01.09.2020 w godzinach 10.30 - 13.30

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnejSTYPENDIA

Pismo przewodnie
Pouczenie
Procedura
Wydatki kwalifikowane

 Wytyczne GIS edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS konsultacje nauczycieli

Rekomendacje GIS zajęcia rewalidacyjne


Szanowni Rodzice,

W nawiązaniu do treści pisma Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
 w Radomiu o nr WE-II.3040.48.2019 z dnia 4 września 2019r.,
informuję Państwa, iż informacje o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: zip.nfz.gov.pl.

W celu uzyskania ww. informacji należy wejść na ww. stronę,
po czym wejść w górną zakładkę „Gdzie się leczyć”,
a następnie rozwinąć kolejną zakładkę „Przychodnie i szpitale” i wejść
w „Leczenie stomatologiczne”, po czym w wyświetlonym okienku wpisać dane w rubrykach: województwo, powiat, miejscowość.
Następnie, po kliknięciu na pole „Szukaj” otrzymujemy listę ww. podmiotów.


Dyrektor Szkoły
/-/
mgr Łukasz Zawistowski


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  uczniów
do udziału w Szkolnej Kasie Oszczędności (SKO).
Minimalna wpłata to 1 zł,
zaś oprocentowanie w skali roku
wynosi dla kwoty do 2500 zł 0,3 % od 2.500 zł wzwyż 0,1 %

Bliższych informacji udzielają opiekunowie:

p. Renata Kaleta i p. Anna Żuchnicka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,

Marta Olejnik,
Joanna Narożnik