zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


OGŁOSZENIADeklaracja dostępności

UWAGA ! WŚCIEKLIZNA
List do Dyrektorów szkół
Plakat
Komunikat

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnejSTYPENDIA

Pismo przewodnie
Pouczenie
Procedura
Wydatki kwalifikowane

 Wytyczne GIS edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS konsultacje nauczycieli

Rekomendacje GIS zajęcia rewalidacyjne


Szanowni Rodzice,

W nawiązaniu do treści pisma Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
 w Radomiu o nr WE-II.3040.48.2019 z dnia 4 września 2019r.,
informuję Państwa, iż informacje o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: zip.nfz.gov.pl.

W celu uzyskania ww. informacji należy wejść na ww. stronę,
po czym wejść w górną zakładkę „Gdzie się leczyć”,
a następnie rozwinąć kolejną zakładkę „Przychodnie i szpitale” i wejść
w „Leczenie stomatologiczne”, po czym w wyświetlonym okienku wpisać dane w rubrykach: województwo, powiat, miejscowość.
Następnie, po kliknięciu na pole „Szukaj” otrzymujemy listę ww. podmiotów.


Dyrektor Szkoły
/-/
mgr Łukasz Zawistowski


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  uczniów
do udziału w Szkolnej Kasie Oszczędności (SKO).
Minimalna wpłata to 1 zł,
zaś oprocentowanie w skali roku
wynosi dla kwoty do 2500 zł 0,3 % od 2.500 zł wzwyż 0,1 %

Bliższych informacji udzielają opiekunowie:

p. Renata Kaleta i p. Anna Żuchnicka