zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Podsumowanie wizyty w Mozzate

W dniu 22.03.2022 r. spotkali się zdalnie uczestnicy mobilności do Włoch - nauczyciele, uczniowie a także ich rodzice. Dokonano podsumowania wizyty w Mozzate.
Uczniowie podzielili się swoimi miłymi wspomnieniami. Nauczyciele przypomnieli uczniom o kolejnych zadaniach związanych z realizacją projektu. Uczniowie naszej szkoły wykonają jeszcze prezentację o stategiach uczenia się, które przepracowali razem z uczniami włoskimi a także nagrają krótkie filmy w których odpowiedzą na pytanie: Dlaczego warto brać udział w projektach miedzynarodowych?

<<