zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Międzynarodowy projekt edukacyjny

dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów"
Nabór 2020

 Strategie! - supermoce w nauce.

Powerful strategies for better learning.

Szkolni koordynatorzy projektu:
Monika Podsiadło, Joanna Narożnik, Inga Mleczkowska-Stępniewicz

Czas realizacji projektu:  15.09.2021 - 14.09.2022

Kwota dofinansowania: 139 947 PLN

Uczestnicy projektu:                 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Kazimierza Jagiellończyka
Radom
POLAND / Polska  -  koordynator projektu

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE
Mozzate/WŁOCHY

INSTITUTO DE ENSEŃANZA SECUNDARIA EL YELMO
Cortijos Nuevos -Segura de la Sierra/ HISZPANIA

Realizacja projektu:

PO WER Corner

Szkolenie dla rozpoczynających projekt

Publikacja na stronie szkoły i szkolnym FB

 Regulamin udziału w projekcie

Karta zgłoszeniowa

Informacja o wynikach rekrutacji uczniów do projektu PO WER - mobilność Włochy

Informacja w lokalnych mediach - Projekty międzynarodowe w PSP Nr 4

Udział w Pikniku Europejskim

Dzieciaki z radomskiej szkoły numer 4 pojadą do Włoch i Hiszpanii

Zajęcia językowe przed wyjazdem do Włoch

Spotkanie on-line przed wizytą we Włoszech

Warsztaty o strategiach uczenia się

Spotkanie nauczycieli przed wizytą w Mozzate

Spotkanie z uczniami i rodzicami przed wizytą w Mozzate

Wizyta w szkole partnerskiej w Mozzate we Włoszech

https://tiny.pl/9km32 Film z wizyty w Mozzate

Podsumowanie mobilności do Włoch - spotkanie z rodzicami i uczniami

Wspomnienia uczniów z wizyty we Włoszech i udziału w projekcie

Rekrutacja uczniów do projektu - mobilność Hiszpania

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Hiszpanii

<<