zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Hiszpanii

Z przyjemnością informujemy, że ze wszystkich kandydatów zostali wybrani uczniowie, którzy będą przygotowywać się do mobilności w Hiszpanii w międzynarodowym projekcie PO WER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów:  Strategie! - supermoce w nauce.

WYNIKI REKRUTACJI

<<