zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Ogłoszenie rekrutacji uczniów
na wyjazd do Hiszpanii

Kolejnym, drugim wyjazdem w ramach realizacji projektu PO WER będzie podróż do Hiszpanii. Do tej mobilności zostanie wybrana kolejna dwunastka uczniów. Aby zakwalifikować się do wyjazdu uczniowie muszą formularze zgłoszeniowe, akiety a następnie wziąc udział w kursie językowym, przygotowującym ich do wyjazdu. Liczymy na wielu chętnych i potem na zaangażowanie ich w prace projektowe.

 

<<