zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Zajęcia językowe dla uczniów
przed wyjazdem do Włoch

Przed wyjazdem do szkoły włoskiej uczniowie biorący udział w projekcie PO WER uczestniczyli w kursie językowym przygotowanym przez szkołę językową - Językowa Przygoda i opłaconym ze środków przeznaczonych na projekt PO WER. Wszyscy dobrze przygotowali się pod względem językowym, ćwiczyli konwersacje, które pomogły im porozumiewać się z rówieśnikami we Włoszech. Podczas zajęć w szkole językowej uczniowie poznali również podstawy języka i kultury włoskiej.

<<