PRAWO W SZKOLE    

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 
Tu znajdziesz informacje 
o najważniejszych aktach prawnych 
obowiązujących w naszej szkole.

STATUT

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN WYCIECZEK