zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

,Poezja uczy, bawi, wychowuje’’

 Konkurs Recytatorski

zorganizowany dla oddziałów

przedszkolnych PSP nr 4.

Dnia 10 kwietnia 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla oddziałów przedszkolnych. Organizatorkami konkursu , który cieszył się jak zawsze ogromną popularnością wśród najmłodszych dzieci były Panie tam uczące.

Wzięło w nim udział 20 uczestników.

Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozbudzanie zainteresowań poezją i sztuką, uczenie zasad zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze, integracja środowiska lokalnego, promowanie czytelnictwa, ukazanie piękna poezji J. Tuwima i rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą oraz twórczością wybitnego poety.

Przesłuchania odbyły się w wiosennej scenerii w dwóch kategoriach wiekowych: 5 i 6 latków.

Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki: stopień opanowania pamięciowego tekstu, interpretacja utworu, dykcja, ogólne wrażenie artystyczne, dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora.

Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie:

p. Bożena Chrzanowska – Stróż,

p. Barbara Rejczak,

p. Elżbieta Strudzińska

wyłoniło następujących zwycięzców:

w kategorii 5 – Latków:

I miejsce – Aleksandra Osmólska Of,

II miejsce – Julia Piwowarczyk Oe,

III miejsce – Bartosz Chruślak Of,

Wyróżnienie – Daria Bartnik Og.

W kategorii 6 – Latków:

I miejsce – Piotr Lachowski Oi,

II miejsce – Filip Sasin Oh,

III miejsce – Magdalena Krok Oj,

Wyróżnienia zdobyli: Marta Bąk Od oraz Maja Siara Oa.

Zwycięzcy pierwszych miejsc będą reprezentować szkołę w dalszych eliminacjach w Domu Kultury na Borkach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i drobne słodkości. Imprezę poprowadziła p. Małgorzata Ćwiklak, która w imieniu podziękowała wszystkim uczestnikom, rodzicom ,nauczycielom a także jury za solidną pracę. Dzieci były zadowolone, a rodzice bardzo z nich dumni, tak jak byłby z nich dumny Julian Tuwim, za tak doskonałą interpretację jego wierszy.

Wszystkim gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Małgorzata Ćwiklak

<<

SZKOŁA Z KLASĄ
certyfikat "Szkoły z Klasą"
CERTYFIKAT
ADOPCJA SERCA
Meboma Christo Phe Dassini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,       Joanna Narożnik