KLASY INTEGRACYJNE

Klasy integracyjne to miejsce naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego człowieka oraz nawiązywanie kontaktów. Uświadamiają, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i ,,uczyć”, jak żyć w normalnym społeczeństwie. Dzieci najszybciej uczą się przez bezpośrednią obserwację i doświadczenie. 

 

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów - liczba ta obejmuje od 3 do 5 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W klasie pracuje równolegle dwóch nauczycieli: jeden z przygotowaniem ogólnym, drugi ze specjalnym, którego zadaniem jest pomoc w nauce dzieciom niepełnosprawnym.

 

Obaj nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz,  by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda, psycholog. Klasy integracyjne w dużej mierze przyczyniają się do usuwania  lub łagodzenia wszelkich barier społecznych.