KLASY INTEGRACYJNE

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 Niezwykle ważny w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jest kontakt nauczyciela z rodzicami. Prawidłowe relacje nauczyciel – rodzic mają na celu:

  • przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

  • pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi i rewalidacyjnymi,

  • kształtowanie umiejętności udzielania dziecku odpowiedniej pomocy,

  • rzetelne informowanie o postępach dziecka,

  • włączanie rodziców w organizację imprez, wycieczek, urządzanie sal lekcyjnych,

  • modyfikowanie postaw rodziców wobec dzieci,

  • włączanie rodziców do działań wychowawczych i dydaktycznych szkoły (rodzice pracują z dzieckiem w domu wg zaleceń nauczyciela wspierającego)

  • uzyskiwanie od rodziców bieżących informacji o funkcjonowaniu pozaszkolnym ucznia, jego stanie zdrowia, przyjmowanych lekach.