KLASY INTEGRACYJNE

ZADANIA KLASY INTEGRACYJNEJ

  1. Integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym.

  2. Prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy.

  3. Nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka.

  4. Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym.

  5. Nauczanie współodczuwania, tolerancji, otwartości na innych poprzez oddziaływanie na uczucia i wyobraźnię.