KLASY INTEGRACYJNE

RAMOWY PLAN DNIA
W KLASIE INTEGRACYJNEJ
PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY
KLASY: I - III

  • Zajęcia wstępne - prowadzone przez nauczyciela wspierającego – rozmowa w kręgu na temat zmartwień, kłopotów i radości, zabawy grupowe integrujące zespół, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia wzmacniające koncentrację.

  • Zajęcia właściwe - zajęcia dydaktyczne danego bloku tematycznego, podczas których nauczyciel prowadzący realizuje ramowe treści, natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje treści programowe do możliwości dziecka niepełnosprawnego.

  • Zajęcia końcowe - podsumowanie dnia, wspólna ocena pracy dzieci, pożegnanie w kręgu.