zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

<<

Szkolny Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6

Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6 przeprowadzony został w PSP nr 4 w Radomiu w dniu 12.12.1013r. Celem konkursu było wyłonienie talentów językowych, jaki zachęcenie uzniów do czytania literatury anglojęzycznej. Organizatorem konkursu byli nauczyciele języka angielskiego uczący w PSP nr 4 w Radomiu: mgr Monika Kleczewska i mgr Łukasz Zawistowski. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający poziom zrozumienia wybranej przez organizatorów konkursu książki napisanej w języku angielskim pod okiem komisji składającej się z nauczycieli uczących w PSP nr 4 w Radomiu. Wśród uczniów klas 4 najwyższe wyniki uzyskali uczniowie pod kierunkiem p. Łukasza Zawistowskiego i byli to: pierwsze miejsce - Kacper Stępień, drugie miejsce zajęła Róża Czyżewska, trzecie miejsce zajęły uczennice: Weronika Zakrzewska, Natalia Bilke oraz Natalia Adamczyk. Wśród uczniów klas 5 najwyższy wynik i pierwsze miejsce uzyskała uczennica klasy 5D Małgorzata Poniewierska, drugie miejsce zajął Igor Strzałkowski – uczeń klasy 5D. Trzecie miejsce komisja konkursowa przyznała Filipowi Trybułowi z klasy 5A. Uczniowie Ci również pracowali pod kierunkiem p. Łukasza Zawistowskiego. Wśród uczniów klas 6 najwyższy wynik i pierwsze miejsce uzyskała uczennica klasy 6E Julia Tyczyńska, drugie miejsce zajął Dawid Nowosiński – uczeń klasy 6C. Trzecie miejsce zaś przypadło Krzysztofowi Włodkowi z klasy 6E. Uczniowie klas 6 pracowali pod kierunkiem p. Moniki Kleczewskiej.

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu, wydawnictwo anglojęzyczne Oxford jak i dyplomy potwierdzające uczestnictwo. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

<<

SZKOŁA Z KLASĄ
certyfikat "Szkoły z Klasą"
CERTYFIKAT
ADOPCJA SERCA
Meboma Christo Phe Dassini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,       Joanna Narożnik