zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

  

<<

Konkurs plastyczno-informatyczny „Karta Świąteczna”

Celem konkursu był rozwój umiejętności informatycznych wśród dzieci i młodzieży, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa, wyłonienie prac, które najcelniej ukażą symbolikę Bożego Narodzenia.

Konkurs został przeprowadzony w  klasach 4-6. Prace zgłoszone do Konkursu były pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i wykonanymi samodzielnie przez uczniów. Prace zostały wykonane w dowolnym graficznym programie komputerowym.

O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecydowało jury, które wzięło pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, samodzielność wykonania, oryginalność.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Prace zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy przyznali nagrody w postaci dyplomów, upominków i punktów dodatnich z zachowania.

I miejsce: Daria Przydatek   kl.5a

II miejsce: Nikola Małek  kl. 5a

III miejsce: Zuzanna Murdza  kl. 4e

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM :)

<<

SZKOŁA Z KLASĄ
certyfikat "Szkoły z Klasą"
CERTYFIKAT
ADOPCJA SERCA
Meboma Christo Phe Dassini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,
Joanna Narożnik