zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

DANE ADRESOWE


Nasza szkoła w międzynarodowym projekcie Comenius

Szkolni koordynatorzy projektu:

Monika Podsiadło, Joanna Narożnik, Marcin Wachnicki

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół  jest to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.
Projekty są finansowane ze środków UE.

Celem akcji Comenius - Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej.

W Polsce o akceptację projektu ubiegało się 1300 szkół, 521 projektów zostało zaakceptowanych, w tym dwa na terenie Radomia.

Podczas akceptacji wniosków projekt nasz otrzymał 83,19/100 punktów.

Termin realizacji projektu:
1.08.2012 – 31.07.2014

Tytuł naszego projektu brzmi:

"TELL EUROPE ABOUT YOUR HEROES"

"Opowiedz Europie o swoich bohaterach"

W projekcie biorą udział szkoły z:

Turcji koordynator projektu

Polski 

Włoch

Portugalii

Chorwacji 

REALIZACJA PROJEKTU

Prezentacja projektu Comenius na Radzie Pedagogicznej.

Kącik Comenius.

Promocja projektów eTwinning i Comenius na Konferencji Regionalnej w MSCDN.

Pierwsza wizyta robocza w Turcji.

Konkurs plastyczno językowy "Mój paszport eutopejczyka".

Wystawa prac "Mój paszport europejczyka" wykonanych przez uczniów z krajów partnerskich projektu.

Dzień Kultury i Bohaterów Tureckich.

"Dzień turecki w PSP 4" - w serwisie internetowym "Co Za Dzień". http://www.cozadzien.pl/edukacja/psp-i-gimnazja/15039.html 

Wizyta we Włoszech

Dzień Kultury i Bohaterów Włoskich

Konkurs plastyczny pt. "Portrety wielkich polaków"

"Comenius w Radomskich szkołach" w serwisie internetowym "Co Za Dzień". http://www.cozadzien.pl/edukacja/psp-i-gimnazja/17151.html

 Wizyta przedstawicieli krajów partnerskich projektu w Polsce

Wizyta przedstawicieli krajów partnerskich w Portugalii

Konkurs plastyczny "Kogut -legendarny symbol Portugalii" 

Wizyta przedstawicieli krajów partnerskich w Chorwacji

Dzień Kultury i Bohaterów Portugalskich

Dzień portugalski w PSP NR 4
http://www.cozadzien.pl/edukacja/psp-i-gimnazja/19779.html 

Dzień Kultury i Bohaterów Chorwackich

Dzień chorwacki w PSP 4
http://www.cozadzien.pl/galerie/szkolna-galeria/gal,2767.html

Testy online o krajach partnerskich

Wizyta przedstawicieli krajów partnerskich we Włoszech

Wystawa kończąca projekt

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA Z KLASĄ

certyfikat "Szkoły z Klasą"

CERTYFIKAT

http://www.zdamy.pl/design/certyfikat/strony/psp4radom/cert1.gif

ADOPCJA SERCA

Meboma Christo Phe Dassini


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,
Joanna Narożnik