STREFA UCZNIA


Kaziuk to nagroda, odznaczenie, wskazujące na to, że osoba je otrzymująca znacznie wyróżnia się wśród swoich rówieśników i doskonale opanowała wiedzę w danej dziedzinie.

To nagroda ustanowiona przez naszą szkołę. Nazwę swą zawdzięcza patronowi - królewiczowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, który odznaczał się mądrością i niezwykłą pobożnością. Mądrością, inteligencją i wysoką kulturą osobistą powinni odznaczać się też uczniowie naszej szkoły. Ci,  którzy szczególnie wyróżniają się wśród  swoich rówieśników mają szanse otrzymać nagrodę Kaziuka. Jest ona przyznawana tylko jeden raz w roku - zawsze w czerwcu i tylko szóstoklasistom. Ale aby ją otrzymać trzeba starać się przez cały, wykazywać się i wyróżniać przez cale trzy lata nauki. Do nagrody mogą też być nominowani czwartoklasiści i piątoklasiści.

Kandydatów do tytułu Kaziuka wyłania kapituła, której przewodniczy p. dyrektor.

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

filmowiec,

znawca ortografii,

sportowiec,

miłośnik małej ojczyzny,

informatyk,

przyrodnik,

aktor,

literat,

matematyk,

znawca języka angielskiego,

artysta.

Kandydatów do nagrody typują nauczyciele danego przedmiotu (w zależności od kategorii) Przy wyborze biorą pod uwagę osiągnięcia uczniów w danej dziedzinie (wynik w nauce, uczestnictwo w konkursach oraz uroczystościach szkolnych, aktywny udział w kołach zainteresowań, zaangażowanie). Ich decyzja jest nieodwołalna i jawna, znana całej społeczności szkolnej. Na prośbę ucznia nauczyciele uzasadniają swój wybór.

NAGRODZENI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

rok szkolny 2012/2013

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

ORTOGRAFIA

Olga Stodulska

LITERAT

Antoni Skowroński

AKTOR

Daniel Chojnacki

Adam Wójcik

Martyna Brudnios

HISTORYK

Wiktoria Szczęsna

MATEMATYK

Michał Romanowski

PRZYRODNIK

Małgorzata Kiełbus

PLASTYK

Zuzanna Dybalska

MŁODY ARTYSTA PLASTYK

Olga  Stodulska

MUZYK

Aleksandra Lao

ANGLISTA

Jakub Nowak

 

 

SPORTOWIEC

Agnieszka Gołębiowska
Karolina Mordak
Iga Buba
Michał Jenżak
Wojciech Kula
Olgierd Michniewski
Bartek Kaczkowski
Błażej Sowa
Mędrek Igor
Natalia Kamińska
Ada Kiljanek
Jakub Kowalczyk
Kacper Pluta

NAGRODZENI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

rok szkolny 2011/2012

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

ZNAWCA ORORTOGRAFII Aleksandra Szymańska 
LITERAT Hanna Zdybicka
AKTOR Ada Kurzawa
HISTOTYK Kacper Jędrzejewski     
MATEMATYK Piotr Nawrot
PRZYRODNIK Olga Lachowska
PLASTYK Paula Kozik
Adrianna Suwała
MUZYK  Hanna Zdybicka
ANGLISTA Michał Chudzik
SPORTOWIEC Marta Jaroszek
Agata Krzosek
Patryk Woźniak
Aleksander Wolszczak
Jakub Płatos
Kamil Waniewski 
Wojciech Nowak
Julia Sasin
Julia Majewska
Kacper Wierzgała

rok szkolny 2010/2011

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

ZNAWCA ORORTOGRAFII Łucja Bojek
LITERAT Oliwia Wesołowska
AKTOR Jan Maciejewski
HISTOTYK Milena Szewczyk         
MATEMATYK Tomasz Kowalczyk
PRZYRODNIK Jan Maciejewski
PLASTYK Milena Szewczyk
MUZYK Aleksandra Jaworska
Łucja  Bojek
ANGLISTA Daria Jagielska  
SPORTOWIEC Paulina  Bułka
Aleksandra Bułka
Wojciech Skrzek
Jakub Buba
Adam Winiarczyk
Patryk Szymański
Jakub Krzepisz
Tomasz Kowalczyk

rok szkolny 2009/2010

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

ZNAWCA ORORTOGRAFII KALINA SZMIT
LITERAT OLIWIA BĄK
AKTOR MIKOŁAJ ZIMNICKI
HISTOTYK SZYMON WILEWSKI
MATEMATYK MARTYNA PIWOWARCZYK
PRZYRODNIK SZYMON WITKOWSKI
PLASTYK KAROLINA SITARSKA
MUZYK ALEKSANDRA GORCZYCA
ANGLISTA OLIWIA BĄK
SPORTOWIEC ŁUCJA NAJDERSKA
KAMILA PELC
MARTYNA FIGURA
PRZEMYSŁAW BABIARZ
MARIUSZ KURYS
DAMIAN KACPRZAK

rok szkolny 2008/2009

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

ZNAWCA ORORTOGRAFII KACPER KRUPA
LITERAT KLAUDIA TWARDOWSKA
AKTOR KAROLINA MICHALCZEWSKA
HISTOTYK PIOTR DĄBROWSKI
MATEMATYK ADRIAN NARUSZKO
PRZYRODNIK ADAM FALKIEWICZ 
PLASTYK ROKSANA WIŚNIEWSKA
MUZYK MARTA WŁODARCZYK
INFORMATYK DAMIAN LESIAK
SPORTOWIEC PAULINA SIEPETOWSKA
MATEUSZ WINIARSKI
BARTLOMIEJ STAŃCZAK
MARCIN SKRZEK
KAMIL LESZCZYŃSKI
IGOR STASZAK

rok szkolny 2007/2008

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

AKTOR MICHAŁ LIS
ZNAWCA JĘZYKA ANGIELSKIEGO KATARZYNA JAWORSKA
LITERAT KRZYSZTOF DĄBROWSKI
ZNAWCA ORTOGRAFII KATARZYNA BIEŃ
MIŁOŚNIK MAŁEJ OJCZYZNY MAGDA FIGIEL

ARTYSTA

PLASTYK

TOMASZ SKRZYPCZAK

MUZYK

SANDRA MITER
PRZYRODNIK ROKSANA SKIPIRZEPA
MATEMATYK MAGDALENA WOJCIESZEK
SPORTOWIEC KINGA KOMOROWSKA
JULIA WILK
PAULINA ERBEL
MATEUSZ WOŁOWIK
DAMIAN KALIŃSKI
DAWID CYGANOWICZ

rok szkolny 2006/2007

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

AKTOR MARTYNA FRYŚKOWSKA
FILMOWIEC DARIA OTMAR-SZTEJN
LITERAT MAGDALENA FIJAŁKOWSKA
ZNAWCA ORTOGRAFII MICHAŁ OLSZEWSKI
MIŁOŚNIK MAŁEJ OJCZYZNY MAGDALENA WISZNIEWSKA

ARTYSTA

PLASTYK

JOANNA JAŚKIEWICZ

MUZYK

KATARZYNA OLENDER
PRZYRODNIK MAGDALENA FIJAŁKOWSKA
MATEMATYK KAROLINA TWARDOWSKA
SPORTOWIEC LAURA WILK
ROKSANA MĘDREK
ADRIAN KURYS
DOMINIK MUCHA

rok szkolny 2005/2006

KATEGORIA

IMIĘ I NAZWISKO

AKTOR

OLIWIA BIAŁCZAK
ZNAWCA ORTOGRAFII JAN HORODECKI
MIŁOŚNIK MAŁEJ OJCZYZNY JOANNA KOZIOŁ

ARTYSTA

PLASTYK

URSZULA PIECHOTA

MUZYK

INFORMATYK NATALIA KASPRZYK
PRZYRODNIK MONIKA SZYMCZYK
MATEMATYK ADRIANNA WLAZŁO