STREFA UCZNIA

Opiekunowie:
mgr Donata Gałczyńska, mgr Anna Żuchnicka
SAMORZĄD UCZNIOWSKI to organizacja uczniów naszej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli 
i rodziców.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

PRZEWODNICZĄCY: Adrian Kaim kl. 8a

          ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Zuzanna Łoboda  8d

SEKRETARZ: Agata Ługowska 8e

Samorząd powinien rozwiązywać problemy uczniów i podejmować decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji;

  • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie
     z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;

  • pobudzanie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych;

  • organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w szkole, środowisku rówieśniczym lub rodzinnym;

  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich;

  •  organizowanie akcji charytatywnych i prac pozwalających pozyskać fundusze na wspólne cele.