STREFA UCZNIA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 

Kaziuk to nagroda, odznaczenie, wskazujące na to, że osoba je otrzymująca znacznie wyróżnia się wśród swoich rówieśników i doskonale opanowała wiedzę w danej dziedzinie.

To nagroda ustanowiona przez naszą szkołę. Nazwę swą zawdzięcza patronowi - królewiczowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, który odznaczał się mądrością i niezwykłą pobożnością. Mądrością, inteligencją i wysoką kulturą osobistą powinni odznaczać się też uczniowie naszej szkoły. Ci,  którzy szczególnie wyróżniają się wśród  swoich rówieśników mają szanse otrzymać nagrodę Kaziuka. Jest ona przyznawana tylko jeden raz w roku - zawsze w czerwcu i tylko szóstoklasistom. Ale aby ją otrzymać trzeba starać się przez cały, wykazywać się i wyróżniać przez cale trzy lata nauki. Do nagrody mogą też być nominowani czwartoklasiści i piątoklasiści.

Kandydatów do tytułu Kaziuka wyłania kapituła, której przewodniczy p. dyrektor.

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

filmowiec,

znawca ortografii,

sportowiec,

miłośnik małej ojczyzny,

informatyk,

przyrodnik,

aktor,

literat,

matematyk,

znawca języka angielskiego,

artysta.

Kandydatów do nagrody typują nauczyciele danego przedmiotu (w zależności od kategorii) Przy wyborze biorą pod uwagę osiągnięcia uczniów w danej dziedzinie (wynik w nauce, uczestnictwo w konkursach oraz uroczystościach szkolnych, aktywny udział w kołach zainteresowań, zaangażowanie). Ich decyzja jest nieodwołalna i jawna, znana całej społeczności szkolnej. Na prośbę ucznia nauczyciele uzasadniają swój wybór.