zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

  

<<

 III Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas 5.

W dniu 21 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Radomiu odbył się III Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas 5. Głównym celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów językowych w zespole, integracja środowiska uczniowskiego oraz nawiązanie współpracy z nauczycielami języka angielskiego radomskich szkół podstawowych.

W konkursie udział wzięli uczniowie piątych klas czterech radomskich szkół podstawowych. Byli to: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4Julia Molenda, Karolina Głowacka, Jan Kalbarczyk; uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14Agata Zagożdżon, Małgorzata Szafranowicz, Mikołaj Czerwiński; uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 Natalia Sasin, Katarzyna Ziętkowska, Jakub Kapciak oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20Dominik Wajs, Maciej Mosionek, Aleksandra Kornaszewska

Zadaniem uczniów było drużynowe rozwiązanie testu językowego składającego się  z czterech części: część 1 stanowiło czytanie ze zrozumieniem, część 2 obejmowała słuchanie ze zrozumieniem, w części 3 zamieszczono test leksykalno-gramatyczny, w części czwartej znajdowały się zagadnienia kulturowe. Z całego testu można było otrzymać 65 punktów. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa, w skład której weszli: dyrektor PSP nr 4 w Radomiu – p. Aurelia Michałowska, wicedyrektor PSP nr 4  w Radomiu – p. Dorota Sułecka (przewodniczący Komisji), p. Monika Kleczewska, p. Katarzyna Kołba – nauczycielki języka angielskiego PSP4 oraz nauczyciele – opiekunowie poszczególnych drużyn: p. Katarzyna Korycińska, p. Ewa Sadowska, p. Ewelina Grzybowska oraz p. Marta Stępień – przedstawiciel Szkoły Języka Angielskiego „Językowa Przygoda”. 

W konkursie I miejsce zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20, II miejsce zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  14, III miejsce zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, IV miejsce przypadło natomiast uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15. 

Nagrody w konkursie stanowiły publikacje książkowe ufundowanie przez wydawnictwo Oxford University Press oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów, takich jak: Multikino Radom, Aquapark Neptun w Radomiu, Szkoła Języka Angielskiego „Językowa Przygoda” w Radomiu.

Konkurs poprowadził p. Łukasz Zawistowski. Organizatorami Konkursu byli nauczyciele języka angielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radomiu: p. Monika Kleczewska, p. Katarzyna Kołba i p. Łukasz Zawistowski.

<<

SZKOŁA Z KLASĄ
certyfikat "Szkoły z Klasą"
CERTYFIKAT
ADOPCJA SERCA
Meboma Christo Phe Dassini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,
Joanna Narożnik