zobacz nasze logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

DANE ADRESOWE

<<

Międzynarodowa Konferencja PILGRIM

"SYNERGIA, EDUKACJA, INTEGRACJA"

W dniu 16.05.2016 roku, w godzinach 11.00 – 14.30, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Synergia, Edukacja, Integracja”.

Głównym celem spotkania było propagowanie idei Ruchu PILGRIM, zapoczątkowanego w Austrii oraz uroczysta certyfikacja lokalnych szkół
i instytucji, które swoimi działaniami odnoszą się do wartości takich jak: ekologia, ekonomia, duchowość i sprawy społeczne.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Radomia
p. Radosław Witkowski.

Wśród przybyłych gości znaleźli się:

Sz. P. mgr Karol Semik – I Zastępca Prezydenta Miasta Radomia,
Sz. P. mgr Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,
Sz. P. mgr Ewa Lis - Główny wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
w Departamencie Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji,
Sz. P. mgr Anna Ostrowska – Dyrektor Wydziału Edukacji w Radomiu,
Sz. Ks. Dr Hab. Stanisław Łabendowicz - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej,
Sz. P. dr  Johann Hisch – Założyciel i Dyrektor Ruchu PILGRIM w Austrii,
Sz. P. dr Piotr Kubiak – Koordynator Ruchu PILGRIM w Austrii i Polsce,

Sz. P. mgr Rembert Schleicher – Konsul Austrii,
Sz. P. mgr Halina Koselska-Kubiak z Austrii - inicjatorka PILGRIM w Polsce,
Sz. P. dr Przemysław Gąsiorek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek zarządu PILGRIM w Polsce,

Sz. P. mgr Piotr Dogondke – ambasador PILGRIM w Polsce,
Sz. P. mgr Lidia Wojsznis – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, pierwszej szkoły PILGRIM w Polsce
Sz. P. mgr Natalia Mroczyńska - Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, szkolny koordynator PILGRIM,
Sz. P. Andrzej Politowicz – Poznań, od lat  zaangażowany w charytatywną pomoc dzieciom niepełnosprawnym,
Sz. P. Sławomira Politowicz – Poznań, od lat zaangażowana w charytatywną pomoc dzieciom niepełnosprawnym.
Ponadto, obecni byli dyrektorzy i nauczyciele lokalnych szkół i przedszkoli, duchowni związani z oświatą oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz pomocy rodzinie oraz osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji odbyła się uroczysta certyfikacja lokalnych szkół i instytucji, które zgłosiły realizowane przez siebie projekty, spełniające wymagania do włączenia ich w Międzynarodową społeczność Ruchu PILGRIM.

Były to:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie im. Kornela Makuszyńskiego,

- Dom Pomocy Społecznej nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej
w Radomiu ul. Struga 88 ,

- Szkoła Podstawowa Specjalna – Śmiłów, gmina Jastrząb,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Radomiu,

- STOWARZYSZENIE na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy”,

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju
w Radomiu.

Ponadto imiennie certyfikowano 45 pedagogów i pracowników z powyższych szkół i instytucji, a także 16 pedagogów z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, gdyż ta placówka uzyskała certyfikat szkoły PILGRIM w ubiegłym roku na Międzynarodowej Konferencji w Poznaniu.

W czasie konferencji głos zabrali założyciele i  ambasadorzy Ruchu PILGRIM,  którego hasłem przewodnim jest: „Żyjąc świadomie - budujesz przyszłość”. Opowiedzieli oni o idei, powstaniu i rozwoju Ruchu Pilgrim w Polsce i Europie.

W drugiej części programu znalazły się wystąpienia osób, które podzieliły się swoim doświadczeniem w realizacji projektów bez wsparcia finansowego. Sesja plakatowa kończąca  konferencję, pozwoliła uczestnikom na wymianę  doświadczeń zawodowych oraz nawiązanie pierwszych kontaktów pomiędzy placówkami z zamiarem wspólnych, przyszłych działań.

Notatki o konferencji znalazły się na stronach internetowych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Ruchu PILGRIM (pilgrim.at), stronach certyfikowanych szkół oraz lokalnych mediach takich jak: Co Za Dzień oraz Dami.

 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10109,Miedzynarodowa-Konferencja-Synergia-Edukacja-Integracja.html

http://pilgrim.at/aktualnosci.html

http://www.cozadzien.pl/galerie/gal,4819.html

<<

SZKOŁA Z KLASĄ
certyfikat "Szkoły z Klasą"
CERTYFIKAT
ADOPCJA SERCA
Meboma Christo Phe Dassini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o stronie

copyrigts 2006 by
Jolanta Basaj,
Marta Olejnik,
Joanna Narożnik