STREFA RODZICÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 

Społeczność szkolną tworzą zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice.
Ci ostatnio coraz częściej angażują się w życie szkoły, pomagają przy organizacji różnych uroczystości, bywa, że wspierają nas też finansowo.

Tym wszystkim, którzy szczególnie włączają się w życie szkoły
przyznajemy zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły.

Kolejne tytuły są  przyznane po kolejnym roku szkolnym.