STREFA RODZICÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


 

 

Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub/i osiągnięcia sportowe
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Kazimierza Jagiellończyka  
w Radomiu

do pobrania