STREFA RODZICÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

 

  • Bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swojego dziecka w jego kłopotach szkolnych.

  • Staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.

  • Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować , czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegaj ą i co jest ich przyczyną, omów spostrzeżenia na drodze konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

  • Spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy – co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia jego trudności. W razie potrzeby korzystaj z literatury, fachowej pomocy nauczyciela, terapeuty, logopedy.

  • Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem swojego dziecka i pedagogiem szkolnym.

  • Chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tyle za efekty pracy, co za włożony w nią wysiłek oraz spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna dla was obydwojga.

 

REFERATY DLA RODZICÓW  (dostępne w strefie publikacji nauczyciela)

1. JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ ?

2. JAK POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU PRACY DOMOWEJ ?

3.JAK POMÓC DZIECKU NADPOBUDLIWEMU LEPIEJ FUNKCJONOWAĆ W DOMU?

4. ROLA RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU WŁAŚCIWYCH POSTAW U DZIECI.