OFERTA SZKOŁY    
W naszej szkole prowadzone są zajęcia z koszykówki chłopców.

Jest to program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki pod nadzorem i finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W naszej szkole zajęcia mają 32 osoby z klas czwartych i piątych, natomiast klasy szóste mają zajęcia na hali w PSP nr 17.

Zapraszamy wszystkich do sprawdzenia się na zajęciach w poszczególnych rocznikach.