OFERTA SZKOŁY    

"Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim"
Platon

 

Pielęgniarka szkolna jest rzecznikiem praw zdrowia ogółu uczniów.
Jest propagatorem wszystkich działań na rzecz ochrony zdrowia
i promowania zdrowia w szkole.

Gabinet medyczny czynny jest codziennie w godzinach: 8.00 – 17.00

Zadania pielęgniarki szkolnej:

 • przygotowanie dokumentacji zdrowotnej uczniów wg obowiązujących przepisów,
 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z uczniami,
 • przeprowadzenie badań przesiewowych (w tym: pomiar ciężaru
  i wysokości ciała, badanie ostrości wzroku) w klasach I oraz V,
 • przeprowadzenie badań bilansowych ( w tym: pomiar ciężaru
  i wysokości ciała, badanie wzroku, kręgosłupa, stóp) w oddziałach „0” i III,
 • udzielanie pomocy doraźnej i porad ambulatoryjnych,
 • podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia, przeprowadzanie pogadanek i rozmów indywidualnych,
 • dokonywanie stanu analizy zdrowia i potrzeb zdrowotnych uczniów.