OFERTA SZKOŁY    

"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym"
P. Bosmans

Psycholog:

 mgr Anna Gospodarczyk

e-mail: anna.gospodarczyk@psp4.radom.pl

 

Praca psychologa szkolnego jest potrzebna i pożyteczna. Dzięki niej dziecko otrzymuje kompleksowe przygotowanie do radzenia sobie z różnymi problemami, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra siebie i innych, a co najważniejsze umie czerpać z życia radość i satysfakcję oraz uczy się odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Pomoc psychologiczna w szkole udzielana jest uczniom, nauczycielom
i rodzicom.

 

Do zadań psychologa szkolnego należy przede wszystkim:

  • prowadzenie indywidualnych rozmów terapeutycznych z uczniami (diagnozowanie, stosowanie strategii zaradczych),

  • prowadzenie warsztatów tematycznych w klasach na temat uzależnień, przemocy, stresu, lub innych,

  • prowadzenie warsztatów integracyjnych dla poszczególnych klas,

  • współpraca z wychowawcami klas oraz rodzicami uczniów,

  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

  • udzielanie wsparcia w zakresie zmniejszania napięć psychicznych powstałych na tle napięć dydaktycznych i osobistych, konfliktów z rówieśnikami, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, uczuciami i emocjami.