OFERTA SZKOŁY    

"...mów dziecku, że jest dobre, że potrafi ..."
J. Korczak

 

 Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne swoją nazwę zawdzięczają głównym funkcjom jakie mają spełnić: kompensacji i korekcji. Mówiąc prościej ich celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) i pobudzenie mechanizmów zastępowania słabiej funkcjonujących obszarów mózgu bardziej sprawnymi (kompensacja).

 

W naszej szkole w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:

  • usprawniane są  przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,

  • przechodzi się od ćwiczeń łatwych do coraz trudniejszych,

  • systematycznie utrwalane są zdobyte umiejętności,

  • uwzględnia się indywidualne potrzeby dziecka,

  • ćwiczenia mają formę interesującą i ciekawą.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.

Prawidłowy przebieg terapii pedagogicznej uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu W kontaktach z rodzicami omawiane są przyczyny trudności dziecka i podawane konkretne wskazówki oraz przykładowe ćwiczenia do pracy w domu.