OFERTA SZKOŁY    

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

     Ćwiczenia korekcyjne mają wyrobić u dziecka dobrą postawę ciala oraz
ukształtować świadome kontrolowanie postawy i zapewnić jej prawidlowe
utrzymanie.Oprócz ćwiczeń specjalnych ukierunkowanych na określoną wadę
postawy stosowane są rownież ćwiczenia ogólnorozwojowe, których celem
jest podniesienie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej.
     Zajęciami z gimnastyki korekcyjnej objęte są dzieci z kl.O-III, które
posiadają aktualne orzeczenie lekarza specjalisty, stwierdzające wadę
postawy i kwalifikujące je do ćwiczeń korekcyjnych.
     Najczęściej występujące wady postawy w naszej szkole to:
- koślawość kolan i stóp
- płaskostopie
- plecy okrągło-wklęsłe
     Zajęcia są prowadzone w specjalnie przystosowanej i wyposażonej w sprzęt
korekcyjny salce gimnastycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zajęcia sensoryczno- motoryczne w naszej szkole

http://www.psp4.radom.pl/webs/wydarzenia20142015/sensoryka.htm