OFERTA SZKOŁY    

 O NAS

<<<

Nieodłączną częścią każdej szkoły jest biblioteka szkolna, której głównym zadaniem jest gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie utrwalonego w postaci zapisu dorobku naukowego, kulturowego i artystycznego.

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera proces doskonalenia zawodowego nauczyceili. 

Biblioteka szkolna jest głównym źródłem informacji dla nauczycieli i rodziców, centrum edukacji czytelniczej  uczniów. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczyu w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek. .

Nasz biblioteka zajmuje jedno pomieszczenia o wymiarach 3,5 m x 15 m, czyli łącznie 52,5 m2.

Księgozbiór zaczęto gromadzić od 1 września 1997 roku, a więc od chwili powstania szkoły. Zbiory naszej biblioteki pochodzą głównie z Zespołu Szkół Zawodowych, który przekazał ogółem 12.150 woluminów. Był to księgozbiór szkoły zasadniczej, stąd duża jego część okazała się nieprzydatna. Ostatecznie w naszych zbiorach pozostało około 8 tysięcy książek. Oprócz tego biblioteka otrzymała w darze woluminy z następujących instytucji:

  • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z siedzibą w Warszawie - ok. 50 książek, głównie słowników
  • Fabryka Łączniki - ok. 100 książek, głównie literatura dla młodzieży
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - 693 książki.

Obecnie księgozbiór liczy blisko 20 tysięcy pozycji i jest systematycznie wzbogacany. Ksiązki pozyskiwane są  z różnych źródeł - zakupów własnych, darów od uczniów, przekazywane z innych bibliotek.

<<<